شانکر باکتریایی گردو (پوسیدگی مغز گردو)

بیماری شانکر باکتریایی گردو

این بیماری از رشت ,بابل ,قزوین ,امل وتفرش گزارش شده است.

علائم

روی برگها لکه های مایل به سیاه کوچک ظاهر شده که به شکل گرد تا زاویه دار هستند. لکه های مشابهی ممکن هست روی شاخه ها هم ظاهر شود. روی میوه لکه های سیاهرنگ کوچکی در کنار گلگاه ظاهر شود.گسترش لکه ها روی میوه سبب می شود که تمام پوست خارجی میوه پوسیده گردد.

باکتری به مغز گردو حمله می کند , نفوذ کرده و باعث لزج , سیاه و چروکیده شدن ان می گردد.

روی جوانه ها و گلها نیز لکه های سیاه رنگی تشکیل می شود.

عامل بیماری

Xanthomoas arboricola pv.juglandisn

باکتری گرم منفی است و دارای یک تاژک قطبی است. زمستان گذرانی در جوانه ها و گلهای نر خشک شده می باشد.در بهار باکتری توسط باد و باران پخش شده  و موجب الودگی می گردد.رطوبت در توسعه بیماری نقش مهمی دارد.

مبارزه

·        استفاده از ارقام مقاوم

·        سم پاشی با سموم مسی  وبا انتی بیوتیک های مناسب

 

این مطالب را نیز از سر کلاس دکتر نیک نژاد یادداشت برداشتم.

/ 2 نظر / 306 بازدید
وفت

آیا شانکر واقعا علاجپذیر است. من تصویر را برایتان می فرستم درخواست کمک دارم. با تشکر

وفا

آیا می‌توان با تصاویر ارسالی در علاج کمک کرد