سرطان طوقه

بیماری باکتریایی درختان میوه

سرطان مو یا طوقه

این بیماری در اکثر نقاط کشور مثل قزوین اراک تاکستان  اذربایجان  خراسان کرمانشاه و اصفهان گزارش شده  است.

علایم بیماری:

علائم به صورت گال در گیاه دیده می شود که در منطقه طوقه از سایر قسمتها بارزتر است گال ابتدا کوچک و نرم است اما با مسن شدن تیره تر شده و سفت و محکم می شود. گالها ممکن است که تا ارتفاع 5/1 متری هم در روی ساقه دیده شوند گاهی ممکن است که گال از تنه جدا شود در اثر تشکیل گال اوند ها نظم خود را از دست می دهند و در نتیجه قسمت های هوایی گیاه علایم کمبود مواد غذایی را نشان می دهند .

عامل بیماری

نام قبلی عامل این بیماری  Agrobactrium tumefaciens بود ولی وقتی که دیدند بر اساس DNA ارتباط بسیار نزدیکی بینAgrobactrium و Rhizobium دیده می شود نام ان شد:

Rhizobium radiobacter  pv.tumefaciens

این گال نتیجه هیپر تروفی و هیپرپلازی در گیاه ایجاد می شود انچه که این باکتری نیاز دارد اپین است که تنها در سلولهای الوده به اگروباکتریوم تولید می شود.

زیست شناسی باکتری: این یک باکتری خاکزی است و در غیاب میزبان خود قادر به دوام طولانی مدت در خاک است بیکتری از طریق خمهایی که تازه ایجاد شده وارد گیاه می شود وقتی که باکتری در فضای بین سلولی قرار گرفت T-DNA    خود را که مسئول ایجاد گال هست وارد سلول گیاهی می کند و وقتی که اسیدنوکلئیک باکتری وارد سلول گیاهی شد با کروموزوم گیاهی متصل شد باعث سرطانی شدن گیاه میزبان می شود.

کنترل

1.    استفاده از نهال و قلمه سالم و کاشت انها در زمین ها بدون الودگی

2.    تا جایی که امکان دارد زخم در روی گیاه ایجاد نشود .

3.    ضد عفونی قلمهها در محلول های انتی بیوتیک مثل Tramycine

4.    مبارزه بیولوژیک:

استفاده از سوش های   R.radiobacter با نام K84 و 1026 که اینها تولید Agrocine  می کند که برای A.tumefaciens کشنده است امابر روی A.vitis  هیچگونه تاثیری ندارد.

 

مطالبی که در بالا بیان شد از سر کلاس دکتر نیک نژاد یادداشت برداشتم.

 

/ 0 نظر / 53 بازدید